Part dels nucleòtids que aporta la informació. Pot ser de cinc tipus diferents: A, G, C, T o U.