Biomolècula encarregada d’emmagatzemar i de transferir la informació genètica de les cèl·lules.