Conjunt de tota la informació genètica contingut per cada individu.