Part de la informàtica dedicada al disseny d’algoritmes que permetin a una màquina fer decisions intel·ligents.