Enzim que ataca les cèl·lules bacterianes. Es pot trobar a les llàgrimes.