Ordinador que utilitza fenòmens quàntics, com la superposició, per fer els seus càlculs.