Epidèmia o afectació d’una malaltia que afecta a persones o animals d’una àrea geogràficament extensa.