Dit dels microorganismes susceptibles a causar una infecció.