Biomolècula formada per aminoàcids. Estan codificades en el DNA i duen a terme un gran nombre de funcions.