AVÍS PER A NAVEGANTS: la darrera actualització d’aquest article es va fer el 10 de març de 2020!

De ben segur que fa uns dies que escoltes notícies del coronavirus. Fa uns dies vaig tenir la gran oportunitat d’assistir a una ponència sobre el coronavirus on experts en diferents àmbits de la matèria ens van presentar què està passant des de diferents perspectives. Per tant, m’agradaria transmetre’t allò que se’ns ha explicat.

Què és un coronavirus?

El coronavirus del qual sentim a parlar aquests dies és el SARS-CoV-2, un tipus de coronavirus d’entre molts altres. Els coronavirus són un grup de virus que tenen un embolcall amb unes proteïnes que li donen aquesta aparença de corona tan característica. El seu material genètic és una sola cadena de RNA codificant (ssRNA (+)) i és molt llarg en comparació amb altres virus de RNA, té unes 30 kb (30 mil bases).

Altres virus d’aquest grup són més freqüents del que et pots imaginar. De fet, els coronavirus són els principals responsables dels refredats comuns després dels rinovirus. Òbviament, aquests no són els causants de l’epidèmia que s’està patint actualment a la regió de Hubei de la Xina, i específicament a Wuhan, on hi ha el focus principal d’aquest coronavirus.

Coronavirus

Parlem del SARS-CoV-2

El coronavirus de Wuhan o més ben dit, el SARS-CoV-2 tal com ha estat batejat per l’Organització Mundial de la Salut és un tipus de coronavirus que està provocant una gran alerta a escala mundial. S’hipotetitza que el focus ha estat el mercat del peix d’aquesta ciutat, que a hores d’ara és la més afectada de tot el món amb diferència.

Quin és el seu origen?

És un virus que per evidències filogenètiques, és a dir, per la gran semblança a altres coronavirus ha aparegut de forma natural. Tal com en altres coronavirus i molts altres tipus diferents de virus, el seu reservori són els ratpenats. I és a partir dels ratpenats que pot passar a unes altres espècies que seran les que acabaran infectant als humans.

Hi ha molts factors i aspectes d’aquest virus que encara no es coneixen. Per aquest motiu, és de gran utilitat comparar-lo i utilitzar la referència d’uns altres coronavirus que també van provocar greus epidèmies. Aquests coronavirus són els causants de SARS i MERS que van provocar greus epidèmies l’any 2003 i 2012, respectivament. En ambdós casos els coronavirus
provenien del reservori de ratpenats i aquests infectaven a una altra espècie com els dromedaris, al cas de MERS. Seguidament, aquests animals eren els responsables de transmetre el virus als humans.

Les xifres

Dos aspectes molt importants dels virus són el seu material genètic i el receptor que presenten a la seva superfície. Aquest receptor es fa servir per ser reconeguts per les cèl·lules a les quals ataquen per entrar-hi i replicar-se. En els dos aspectes és molt similar al SARS-CoV: el material genètic és extremadament semblant i el receptor del seu embolcall que utilitzen és el mateix. Així i tot, els seus efectes sobre els humans infectats és diferent, afortunadament.

A dia 8 de març hi ha enregistrats uns 109 mil casos, 80 mil dels quals a la Xina. De tots aquests casos, 60 mil ja estan tancats, és a dir, són persones que ja s’han recuperat. Per altra banda, hi ha uns 45 mil casos actius el 86% dels quals són lleus, el 14% són greus o crítics, és a dir, cal ingrés hospitalari i es pateix pneumònia i finalment, un 3,4% del total són casos mortals. Fins
ara 3802 defuncions han estat atribuïdes a COVID-19, que és el nom de la malaltia provocada pel coronavirus SARS-CoV-19. Malgrat les semblances, la mortalitat d’aquest coronavirus és molt inferior a SARS i MERS que arribaven a 10% i 34%.

Símptomes i factors de risc

Com ja hem vist, la taxa de mortalitat és relativament baixa, al febrer es preveia un descens d’aquesta, però de moment, veiem que s’ha mantingut al voltant del 3%.

El coronavirus actua sobre les vies respiratòries. En els casos lleus la seva infecció provoca símptomes com febre, tos seca i dolor muscular. Podríem confondre-ho amb una grip o un refredat, però altres símptomes com esternuts, mal de coll i mucositat no s’associen amb el coronavirus en gaires casos. En un 20% dels afectats també es poden produir dificultats respiratòries, arribant a requerir ingrés hospitalari.

Persones majors de 50-60 anys, persones immunodeprimides, amb càncer, diabetis, hipertensió o malalties cròniques en general són grups especialment vulnerables. A més, són aquests grups on s’enregistren els casos mortals a conseqüència de pneumònies que no s’han pogut superar.

Com es contagia?

La seva transmissió és a través de gotes, com les que podem alliberar tossint, i per contacte, més aviat perllongat. A continuació, un cop infectat es passen entre 2 i 14 dies d’incubació, normalment. Tot i que el contagi també és possible en aquesta fase, la gran majoria de contagis es produeixen a través de malalts simptomàtics.

Un altre paràmetre molt important per estudiar les malalties contagioses és el nombre reproductor bàsic, que ens indica quantes persones pot infectar de mitjana un individu afectat. En aquest aspecte també ha estat relativament favorable, ja que un malalt de coronavirus només infectarà 1,5 a 2,5 persones de mitjana. Aquest valor és baix en comparació al xarampió que seria de 12 persones contagiades per una sola.

La malaltia COVID-19

El SARS-CoV-19 provoca una malaltia que s’assembla molt a altres malalties víriques, la COVID-19. Com ja hem vist alguns dels símptomes poden ser febre, tos, dolor toràcic i dificultat respiratòria. Això en alguns casos pot conduir a pneumònia o a síndrome de dificultat respiratòria aguda (SDRA), que eventualment pot provocar una aturada pulmonar. Així i tot, aquests casos greus són minoritaris.

Situació actual

Els objectius estratègics actuals segons l’OMS són limitar les transmissions humà-humà, identificar i aïllar ràpidament els nous casos, accelerar el desenvolupament de diagnòstics i vacunes i finalment minimitzar l’impacte social i econòmic.


Ja per acabar…

És cert que queden moltes preguntes obertes, però cal estar ben informats i, tal com diuen uns cartells penjats a la Xina: “La millor protecció, no entrar en pànic, creure en la ciència i no escampar rumors“.

Per saber-ne més

WorldometerCOVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK

World Health OrganizationCoronavirus

Centers of Disease Control and PreventionCoronavirus Disease 2019 (COVID-19)