El DNA és el material genètic que es troba a l’interior de les cèl·lules. Saps que pots aïllar-lo a casa d’una manera molt senzilla?