En què consisteix?

Campus Natura és un programa que pretén introduir als estudiants a la recerca de la biodiversitat i la natura, particularment en l’àmbit de la seva conservació. Els participants assisteixen a sessions teoricopràctiques on, dirigits per experts, tenen un primer contacte amb l’estudi i tècniques de la conservació de la fauna i flora – tant marina com terrestre – alhora familiaritzant-se amb el treball de camp.

Qui l'organitza?

Campus Natura és un programa organitzat per la Fundació Catalunya La Pedrera. També hi participen altres entitats, com ara el Centre d’Estudis Avançats de Blanes, que ajuden en les diverses localitzacions on tenen lloc les sessions.

A qui va dirigit?

El programa està dirigit a l’alumnat de 1r o 2n de batxillerat que cursi la modalitat científica o tecnològica en un centre de secundària de Catalunya. És d’interès que mostrin motivació per la ciència i, particularment, per la biodiversitat i la conservació de la natura.

Quan i on té lloc?

El programa es desenvolupa en 8 sessions teoricopràctiques que tenen lloc els dissabtes o caps de setmanaentre els mesos de febrer i maig, durant el curs escolar. Les sessions tenen lloc a diversos espais naturals de la Fundació Catalunya La Pedrera, on a més de la formació en conservació i biodiversitat, es dona a conèixer el patrimoni, la gestió i història de cada lloc. Algunes de les localitzacions que es visiten són Can Maçana (Montserrat), Món Sant Benet, Delta de l’Ebre i Litoral de Blanes, entre d’altres.

Per saber més sobre les bases d’inscripció, així com aprofundir en les activitats del programa i les dates d’enguany, visita la pàgina web del Campus Natura de la Fundació Catalunya La Pedrera.

La valoració de Ciència Oberta

Pensem que Campus Natura és una experiència idònia per aquells estudiants amb passió pel funcionament de la natura i els ecosistemes, tot aprofundint en la biodiversitat i conservació del nostre territori. A més, el programa ofereix una formació on s’aprenen tècniques de camp per l’estudi de la natura alhora que dona l’oportunitat de conèixer diversos indrets diferents. En definitiva, ajuda a decidir vocacions en un ambient professional acompanyat de companys i companyes amb les mateixes inquietuds.