Què passa si claves un ganivet a un carabassó amb una planxa de fusta?El carabassó baixarà? Ho podràs descobrir en aquest experiment!

En aplicar una força, en aquest cas els cops de la planxa de fusta, que empeny el ganivet afilat, aquest travessa el carabassó i el talla sense fricció. Per tant, la força actua directament al ganivet que baixa, però el carabassó tendeix a quedar-se al mateix lloc ino es mou. Que el carabassó es quedi en repòs és degut a un la primera llei de Newton, o també més coneguda com la llei de la inèrcia. Aquesta ens diu que si un objecte témassa, tendeix a oposar-se a un canvi de moviment.

Material

Carabassó

Planxa de fusta

Ganivet afilat

Elaboració

1

Clavem la punta del ganivet al carabassó.

2

Piquem el ganivet amb la planxa de fusta.