La capil·laritat és el fenomen físic que provoca que l’aigua, o altres líquids, pugin o baixin per espais estrets. Això es deu a la interacció entre les forces de cohesió de l’aigua (que atrauen les molècules d’aigua entre si) i les forces d’adhesió de l’aigua amb les parets del paper (que atrauen les molècules d’aigua a les parets del paper). La capil·laritat fa que l’aigua pugi pel paper de cuina pintat fins a un cert nivell; per tant, la pintura es veu més alta en el got d’aigua.

Per cert! Saps que el fenomen de capil·laritat és molt important per diferents raons?

  • Absorció de líquids: La capil·laritat és la base de la capacitat de les plantes per absorbir aigua i nutrients del sòl. Les arrels de les plantes contenen xilema i floema, que són materials amb diàmetres molt petits que permeten a l’aigua i altres nutrients pujar cap a la planta.
  • Mesura de líquids: Els instruments de mesura de líquids, com ara els manòmetres i els termòmetres, s’utilitzen àmpliament en moltes indústries per saber la pressió i la temperatura d’un líquid. La capil·laritat és la base del funcionament d’aquests instruments.
  • Sistemes de refrigeració: Els sistemes de refrigeració usen la capil·laritat per fer pujar el líquid refrigerant a través d’un tub fins al compressor, on es comprimeix i es refreda, per després fer-lo baixar per un altre tub fins a l’evaporador, on esdevé gas i refreda l’ambient.