• Títol del llibre:  Sobre la selecció natural
  • Autor/a: Charles Darwin
  • Editorial: Taurus

  • Any de la primera edició: 2006 (recordem que L’origen de les espècies va ser publicat originalment l’any 1859)
  • Camp científic: biologia, evolució
  • Idiomes disponibles: L’obra original completa es pot trobar en diversos idiomes, inclòs el català

De la mateixa manera que molta gent acostuma a dir que hi ha clàssics que s’han de llegir almenys un cop a la vida –com ara 1984, El Petit príncep i un llarg llistat que no ens pertoca–, es podria dir que L’origen de les espècies de Charles Darwin és aquella obra de la ciència a la qual tota persona dedicada a la biologia s’hauria d’apropar en algun punt. Però avui no parlarem de l’obra completa, sinó d’una edició reduïda que s’ha anomenat “Sobre la selecció natural”.

Aquesta edició és un recull de quatre capítols de l’obra original que abarquen la presentació, explicació, discussió i defensa del concepte de selecció natural que Darwin usaria com a esquelet de la seva teoria evolutiva i que, encara avui, és de vital importància. Així, constitueix una versió més curta i ràpida de llegir, però manca de gran part de l’obra. Tot i això, el text no queda despenjat i realment no es nota el tall. És a dir, llevat d’algunes referències a altres capítols que no apareixen o algunes indicacions de parts que s’han saltat, aquest extracte és complet en si mateix sobre el tema que tracta. Per tant, tot i mancar de la visió global, constitueix un bon punt per aproximar-se i començar a llegir l’obra completa en lectures posteriors, o simplement fer un tastet. L’ordre de presentació i explicació, així com la seva combinació amb les conclusions finals ajuden a tenir aquesta sensació que el text és autoconclusiu

Per tal de posar-nos en context, l’època en què Darwin va desenvolupar la teoria de l’evolució és un període convuls. La societat científica encara estava dividida sobre el fet de si les espècies podien canviar amb el temps o, si pel contrari, eren inmutables i havien sigut creades independentment. Això donava peu a tot de postures d’allò més variades, fins i tot intermitges, on la generació espontània també formava part del joc. Darwin no va innovar per donar suport a l’evolució de les espècies –idea que d’alguna manera o altra ja acceptaven i treballaven molts altres científics i que venia d’abans. El que va ser veritablement trencador fou el fet de construir una teoria evolutiva que superava la “intencionalitat” i la “progressió” del canvi i que podia explicar les transformacions dels organismes com a resultat de l’adaptació a l’entorn gràcies a la selecció natural. I, sobretot, basada en l’evidència, amb la presentació de proves empíriques de diversos tipus: anatòmiques, geològiques o del registre fòssil, per esmentar-ne algunes. El nostre text recull la força de la selecció natural i com Darwin explica aquest concepte, com arriba a ell gràcies a múltiples observacions experimentals –moltes, com es pot veure, un xic casolanes– i a les proves ja esmentades, així com les seves implicacions. És important considerar, però, que la teoria de Darwin no va sorgir del no-res, ja que hi havia treballs precedents i contemporanis que van servir de base perquè es pogués desenvolupar la teoria, cosa que moltes vegades fa oblidar les aportacions de moltes altres figures. 

Una cosa que potser es troba a faltar en aquesta edició és precisament això: la manca del context històric i científic de l’obra, cosa que ens permetria saber on ens trobem i apreciar –encara més– la importància del que estem llegint. De nou, això bé es podria trobar en altres edicions completes i comentades, però que traurien la gràcia d’aquesta edició: la senzillesa i la lectura directa. 

Des de la primera publicació de la seva obra, Darwin va fer reedicions actualitzant les seves explicacions conforme avançava en coneixement, tot incloent respostes a les crítiques que la seva teoria rebia, algunes de les quals es poden veure en el nostre recull. Destaca com Darwin admet les limitacions pròpies i les de la teoria en el moment en què es troba, però sense dubtar que els avenços del futur podrien millorar-la i solucionar els problemes que no semblaven quadrar. El compromís de Darwin amb la defensa de la teoria de l’evolució és fort i no vacil·la en arribar a les últimes conseqüències deixant entreveure la possibilitat que absolutament tota la vida a la Terra provingui d’un mateix ancestre comú. Això, a mi, personalment, m’ha impressionat molt. 

Tot i això, aquest llibre no és un llibre per aprendre sobre evolució en si. Hem de recordar que fa més de 150 anys que es va publicar i, actualment, la teoria de l’evoulció de Darwin s’ha quedat enrere gràcies als nous descobriments i les aportacions de molts altres camps (com la genètica) que han permès millorar-la, entendre-la millor i completar-la fins com la coneixem avui. Per un costat, és sorprenent la validesa que tenen encara avui algunes de les explicacions i afirmacions de Darwin sobre la selecció natural, però per l’altre és evident que avui dia es queda curta. Sense deixar de banda que també es pot aprendre llegint aquest text, si el que busca el lector és entendre i formar-se en evolució, seria millor agafar un llibre de text o divulgació actual. En aquest sentit, seria molt enriquidor acompanyar el text amb comentaris i explicacions complementàries de la teoria de l’evolució actual que donin un coneixement actualitzat i vàlid. I, de nou, això es pot trobar en edicions contemporànies completes de l’obra. 

En definitiva, considero que la lectura d’aquesta obra és un plaer que val la pena sentir. En particular, aquesta edició reduïda és molt indicada per a aquelles persones que vulguin tenir una aproximació ràpida i directa amb el treball clàssic o que vulguin anar directament a llegir sobre la selecció natural. Per gaudir de visions més globals i completes sobre aquest treball (amb informació complementària sobre el context històric i el coneixement actual), altres edicions seran més adients. Per últim, penso que llegir aquesta obra sense tenir coneixements previs d’evolució fa que no sigui aprofitable i es pugui valorar en tot el seu esplendor; però per a aquelles persones que els tenen i senten una estima pel camp: gaudiu-lo.