Un dia de finals d’aquest mes d’agost, a Madrid, es van haver de suspendre totes les sortides i arribades d’avions durant una hora a l’aeroport. Tres volses van haver de desviar als aeroports de València, Alacant i Valladolid i d’altres van patir retards. La causa: l’albirament de drons no autoritzats sobrevolant l’aeroport.

Els últims anys s’ha viscut una autèntica revolució amb els drons; sembla que, vagis on vagis, sempre hi hagi algú fent-ne volar algun. Avui ens endinsem en el món dels vehicles aeris no tripulats: els drons.

Què és un dron?

Un dron és un vehicle aeri no tripulat, és a dir, un vehicle que vola sense la necessitat que ningú el condueixi. La trajectòria que segueix tant es pot programar prèviament com controlar de manera remota.

Per què volen els drons?

Per entendre com poden arribar a volar els drons, hem d’explicar per què volen els helicòpters. A diferència dels avions, els helicòpters tenen un rotor principal que genera un impuls cap avall i enlaira el vehicle.

El problema es troba en el fet que el rotor, en girar en una direcció, produeix una força de reacció al cos del vehicle que el faria girar sobre si mateix en direcció contrària, d’acord amb la tercera llei de Newton. És per això que els helicòpters també tenen un rotor a la cua que gira en direcció contrària per contrarestar aquesta força de reacció.

Però hi ha helicòpters que no tenen un rotor a la cua. El que fan per contrarestar l’efecte de la tercera llei de Newton és posar dos rotors principals girant en direccions oposades.

Els drons fan servir aquest mateix principi per volar i maniobrar

Els drons acostumen a tenir 4 petits rotors disposats en “X”. Dos d’aquests rotors giren en una direcció i els altres dos ho fan en direcció contrària, disposats de manera que els rotors en la mateixa diagonal giren en la mateixa direcció. D’aquesta manera, si tots els rotors giren a la mateixa velocitat, el dron es mantindrà suspès a l’aire.

Si accelerem dos dels rotors del dron i desaccelerem els altres dos, el desequilibri causarà que el costat del dron accelerat s’aixequi i que el dron sencer giri cap al costat contrari. Per evitar que aquest desequilibri desestabilitzi el dron, la majoria de sistemes de vol inclouen controladors que permeten que els girs es facin de manera estable.

Quines aplicacions tenen els drons?

Els drons es poden utilitzar en molts camps diferents. Es poden moure ràpidament per sobre de terrenys irregulars, superar obstacles i capturar imatges o altres tipus de dades a vista d’ocell. D’aquesta manera, es poden fer totes aquestes tasques sense risc per a les persones.

Així, els drons poden ser molt útils en molts àmbits. Es poden utilitzar en l’àmbit militar, per fer inspeccions d’infraestructures malmeses o de difícil accés, per prendre mesures de tot tipus, per fer espectacles de llums, per a vigilància, entre d’altres. 

Normativa actual a Catalunya

Està molt clar que els drons es poden aplicar en molts àmbits, tant en el sector professional com en el recreatiu. Tot i això, no és tan fàcil estar al dia de la normativa i el marc legal que envolta el seu ús. Durant els últims anys, l’organisme que regula les operacions de drons a Catalunya i a tot l’Estat, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), ha anat canviant constantment el reglament que envolta els vols dels drons.

Quines limitacions hi ha a l’hora de fer volar un dron?

Els vols de drons s’han de realitzar sempre de manera visual. Així, el pilot ha de tenir el dron sempre a la vista, o estar en contacte amb algú que el tingui a la vista. Només es pot pilotar un dron de manera no visual sota condicions especials i amb un certificat que ho acrediti.

A més, per evitar interferir amb l’aviació civil, està prohibit volar per sobre dels 120 metres respecte al terra, o a un radi de 8 km al voltant de qualsevol aeroport o aeròdrom.

1. En aquest mapa es troben totes les localitzacions on el vol de drons està restringit

Finalment, és molt important protegir el dret a la intimitat de les persones que puguin aparèixer en les imatges captades per un dron, i tenir especial cura a l’hora de divulgar-les públicament per a no vulnerar la Llei de protecció de dades.

En quins casos necessitem una llicència per fer volar un dron?

Amb la normativa vigent de drons a Espanya, és obligatori obtenir un certificat que acrediti un mínim de coneixements per volar drons a partir dels 250 g. A banda de la limitació de massa de dron, s’estableixen tres categories de vols de drons segons el nivell de risc que podrien comportar.

Categoria oberta

Els vols de drons de categoria oberta es fan seguint les limitacions que acabem d’esmentar. A més, en aquesta categoria està prohibit volar en entorns urbans, sobrevolar grups de persones, transportar mercaderies perilloses o volar amb drons de més de 25 kg.

Categoria específica

Els vols de drons de categoria específica són tots aquells que no compleixen els requisits de la categoria oberta. Així, si es volgués fer un vol no visual, volar a més de 120 m d’altura,  sobrevolar d’entorns urbans o grups de persones, es necessitarà una autorització prèvia de l’AESA.

Categoria certificada

Les operacions de vols de drons considerades d’alt risc es classifiquen dins de la categoria certificada. En cas de voler sobrevolar concentracions de persones, transportar persones o transportar mercaderies perilloses, cal certificar el dron pel tipus concret d’operació. A més, l’AESA ha de fer un estudi de seguretat per determinar la manera de mitigar els riscos.


Ja per acabar…

Durant els últims anys han sorgit diversos projectes que tenen l’objectiu de definir com serà la integració de les operacions de drons en la nostra societat, en especial en els entorns urbans. De fet, aquest mes de març passat es van fer una demostració de vols de drons a la platja de Castelldefels, dins del projecte europeu CORUS-XUAM, simulant operacions logístiques de transport de persones o paqueteria per part de diferents operadores de drons.

Us imagineu una ciutat amb taxis aeris sense pilot? Cada vegada hi som més a prop.

Per saber-ne més

AESA Drones | Agencia Española de Seguridad Aérea

SESAR Joint Undertaking U-SPACE

ENAIRE Drones


  1. Obtingut de drones.enaire.es