Des de les creences i pràctiques de Mesopotàmia i Egipte fins al VIH, fem un viatge per la història de la medicina per descobrir la seva ciència.