Bojos per la Bioquímica és un programa d’introducció al món de la bioquímica i la biologia molecular per alumnes de batxillerat.